Alus taka
Pārgājiens Rumānijas Karpatos
Pārgājiens Ukrainas Karpatos
Pārgājiens Īrijā
Piedzīvojumi Balkānos
Pārgājiens Zviedrijā, King's trail, karaļa taka
Pārgājiens Norvēģijā Jotunheimenas Dabas parks

Pārgājiens Somijā pie Polārā loka


 .