Pārgājiens pāri Jordānijai
Pārgājiens pāri Jordānijai
Pārgājiens pāri visai Jordānijai
ar slēpēm aiz polārā loka pārgājiens
Pārgājiens Turcijā, piedzīvojums Turcijā
Piedzīvojums Itālijā
Ceļojums uz Sicīliju
Pārgājiens Zviedrijā High Coast Trail
Pārgājiens Somijā pie Polārā loka
Pārgājiens Tatros
Pārgājiens Korsikā GR20
pārgājiens čehijā beskidu kalni
Pārgājiens Rumānijas Karpatos
Pārgājiens Ukrainas Karpatos
Pārgājiens Īrijā
Piedzīvojums Balkānos, ceļojums uz Balkāniem
Pārgājiens Zviedrijā, King's trail, karaļa taka
Pārgājiens Norvēģijā Jotunheimenas Dabas parks

Pārgājiens Somijā pie Polārā loka


 .