Piedzīvojums ārpus ierastās vides ir veids kā iepazīt sevi, pasauli un līdzcilvēkus. Tas ir veids sevis atjaunošanai, papildināšanai un līdzsvarošanai. Mēs, Hiking in Latvia, esam mazliet dulli uz aktīvo atpūtu dabā, jo īpaši pārgājieniem. Esam ceļotāji un klaidoņi ar milzu pieredzi. Šo, tik labi iepazīto brīvības sajūtu, sajaucot fantastiskā kokteilī kopā ar prieku, nogurumu, gandarījumu, pārpūli, smeldzi un eiforiju, mēs, kā lielu dārgumu, nododam mūsu dārgajiem piedzīvojumu dalībniekiem. 
Katrs mūsu piedzīvojums vienam ir tīrā bauda, bet citam viņa galējo robežu pārbaude, tomēr gandarījumu par paveikto iegūst katrs. Neviens no tiem nav saistīts ar laisku, prognozējamu komforta līmeni, bet tieši tādēļ tie ir īsti un patiesi. 
Noietos kilometrus, valstis un piedzīvojumos pavadītās dienas esam beiguši skaitīt, jo to ir ļoti daudz. Pievienojies Hiking in Latvia un ļaujies dzīvei! 
Ņem vērā, ka piedzīvojumos vedam arī uzņēmumu komandas un draugu kompānijas !